Vous utilisez un navigateur non pris en charge. Pour éviter tout fonctionnement indésirable, veuillez utiliser une version récente d'un navigateur majeur. (http://browsehappy.com). Internet Explorer est supporté à partir de la version 11.
/
http://teachersmobility.be/
/
/themes/teachermobility-theme/bootstrap.css?commit=23d8c38b9d802f0b6c35ac3ab66f6ee7a7181130
fr_FR

Veuillez patienter...

Taalvereisten

Taalvereisten

Om een betrekking in het Vlaams onderwijs te kunnen uitoefenen en in aanmerking te komen voor een salaris(toelage) moet een personeelslid voldoen aan een aantal reglementair bepaalde aanstellingsvoorwaarden. Een van deze aanstellingsvoorwaarden stelt dat een personeelslid moet voldoen aan de taalvereisten. Deze taalvereisten slaan op de kennis van het Nederlands als onderwijstaal en de kennis van Frans als verplichte tweede taal in het basisonderwijs.

Voor de aanstelling in het ambt van onderwijzer is voor het Nederlands als onderwijstaal een C1 vereist. Dus zal een leerkracht die Frans of Duits wil geven in een basisschool in de Vlaamse gemeenschap en in deze school wordt aangesteld een C1 voor de onderwijstaal Nederlands nodig hebben.

In secundaire scholen is bij een aanstelling als leraar in een levende vreemde taal een B2 voor Nederlands vereist.

Meer informatie over de taalvereisten en de mogelijke afwijkingen hierop kan je hier terugvinden.